Шановні стейкхолдери!

Запрошуємо до обговорення освітніх програм! Просимо ваші пропозиції та рекомендації надсилати на електронну скриньку коледжу rcnubip@nubip.edu.ua, вказавши тему листа «обговорення освітніх програм» або надати в письмовому вигляді особисто чи за адресою м. Рівне, вул. Коперніка, 44.

Дякуємо за співпрацю!

Вперше освітньо-професійна програма «Кібербезпека та захист інформації» ВСП «РФК НУБіП України» (ID в ЄДЕБО 51813), за якою було здійснено набір здобувачів фахової передвищої освіти була затверджена у 2020 році, і з того часу постійно оновлюється та вдосконалюється.

Програма створювалась в умовах відсутності стандарту фахової передвищої освіти, на початковому етапі її формування здійснювалось на основі компетентностей, що передбачалися стандартом освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

Впродовж 2020-2024 років освітньо-професійна програма тричі проходила оновлення та модернізацію: у 2022/2023 навчальному році у відповідності до стандарту фахової передвищої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.09.2021 № 1006 «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації галузі знань 12 Інформаційні технології освітньо‐професійного ступеню «фаховий молодший бакалавр»; у 2022/2023 навчальному році у відповідності до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України «Розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти»; у 2024/2025 навчальному році у відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2023 року № 510 «Про затвердження Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти та Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти».

У процесі реалізації освітньо-професійної програми «Кібербезпека та захист інформації» робоча група була і перебуває на постійному зв’язку з роботодавцями і іншими стейкхолдерами, основними з яких є Голуб Белла завідувачка кафедри комп’ютерних наук факультету інформаційних технологій НУБіП України; Маланчук Назар, директор ІТ академії Апрайс; ФОП Трофимчук Сергій, ФОП Володимир Олексійчук, випускники спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення; Курмаш Оксана, керівниця відділу навчання компанії міжнародної компанії QATestLab; представники органів студентського самоврядування коледжу тощо. Програма постійно зазнає оновлення та модернізації, з метою відповідності до сучасних вимог роботодавців з галузі інформаційних технологій.

2024

Проєкт навчального плану до ОПП «Кібербезпека та захист інформації»

Таблиця пропозицій стейкхолдерів

Засідання циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін з питань обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Кібербезпека та захист інформації»

Освітньо-професійна програма «Кібербезпека та захист інформації» щорічно проходить процес оновлення. Це пов’язано зі стрімким розвитком інформаційних технологій, сучасним станом економіки та реаліями часу. Великий вплив має воєнний стан в Україні, що зменшує потребу в ІТ-фахівцях. Але коледж, зокрема, відділення програмування розуміють, що потрібно не зупинятися і рівнятися на досвід країн світу.

З моменту попередньої ліцензування ОПП «Кібербезпека» (2022 рік) відбулося багато змін. Такі зміни зумовлені зустрічами зі стейкхолдерами, які впливають на зміст ОПП. Під час зустрічей обговорювалися проєкти освітньо-професійної програми «Кібербезпека та захист інформації» за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра.

Програма створювалась в умовах відсутності стандарту фахової передвищої освіти, на початковому етапі її формування здійснювалось на основі компетентностей, що передбачалися стандартом освітнього ступеня «Бакалавр».

Участь в ІТ-хакатонах, членство в ГС «Рівне ІТ кластер» та «Рівне ІТ освіта» вплинула на внесення зміни в навчальні плани ОПП. Зустрічі зі стейхолдерами, представниками ІТ-компаній, кіберполіції дали змогу реалізовувати особливості ОПП та визначити перелік вибіркових компонент. Постійне проведення підсумкових конференцій за результатами проходження виробничих практик дозволили організовувати та проводити ІТ-марафон, який дозволяє практично застосовувати набуті ІТ-компетентності у поєднанні з різними напрямами роботи підприємств Рівного та області і, навіть, за її межами. Гуртки «Програміст», «Комп’ютерна графіка», «Робототехніка та ІоТ речей», «Кібербезпека» дозволяють реалізовувати завдання роботодавців та описувати дослідження, проведені на заняттях гуртків, у тезах та статтях, як матеріали різних видів науково-практичних конференцій. Всі підсумки заходів розглядалися у березні кожного року на засіданнях циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін.

Основним висновком після засідання циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін у березні 2024 року є наступне: редакція освітньо-професійної програми, затверджена у 2023 році є актуальною, відповідає стандартам фахової передвищої освіти та потребам роботодавців, у зв’язку з чим було прийнято рішення продовжити її використання без істотних змін. Проте необхідно внести зміни у навчальний план освітньо-професійної програми, з метою виконання вимог нового Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти та Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.05.2023 № 510. Було модернізовано ОПП у 2023-2024 навчальному у зв’язку зі зміною у переліку галузей знань та спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 № 1392, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти.

Було детально проаналізовано відповідність компонент освітньої програми вимогам стандарту спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації, сучасного продуктового ІТ, стан справ з виправленням зауважень та пропозицій експертної групи та галузевої експертної ради, що були надані під час минулої акредитаційної експертизи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту