Комп’ютерна графіка та дизайн


ПРОГРАМА навчального курсу

РозробникВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»
НайменуванняНавчальні курси «Комп’ютерна графіка та дизайн»
МетаФормування в здобувачів освіти знань та умінь, необхідних для ефективної обробки інформації, поданої в графічній формі; опанування теоретичного матеріалу та практичне оволодіння сучасних графічно-інформаційних технологій та комп’ютерних засобів і середовищ створення, обробки й візуалізації растрових і векторних зображень; оволодіння умінням створювати нові зображення і редагувати наявні.
НапрямВивчення можливостей, засобів, технологій і сфер застосування комп’ютерної графіки; принципів побудови растрових і векторних графічних зображень; основних параметрів комп’ютерних зображень; принципів організації та типи колірних моделей; поняття про формати графічних файлів, їхні основні характеристики та перетворення;  методи обробки зображень у растрових і векторних графічних редакторах; застосування зображень в офісних і гіпертекстових документах, поліграфічних виданнях та мультимедійних продуктах; вивчення функціоналу програмного забезпечення Adobe Photoshop та Adobe Illustrator для створення малюнків, опрацювання фотографій.
ЗмістПід час навчання проводять комбіновані заняття (лекції та лабораторні роботи).
Після завершення курсів проводять анкетування та індивідуальні заняття (за необхідності).
Обсяг годин30 год
Форма навчанняОчна
Вид навчанняНавчання за програмою навчальних курсів
Перелік компетентностей, що вдосконалюються/ набуваютьсяРозвиток загальної, фахової, інтегральної компетентностей:
–    здатність розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі інженерії програмного забезпечення;
–    здатність використовувати професійно-профільовані знання й уміння в галузі практичного використання комп’ютерних технологій.
–    базові знання про основи малюнку та живопису і історію мистецтв та здатність використовувати ці знання в професійній діяльності;
–    базові знання про основи дизайну і основи фотографії та здатність використовувати ці знання в професійній діяльності.
Очікуванні результати навчання–    уміти користуватись інструментами, які використовуються у комп’ютерних програмах Adobe Photoshop та Adobe Illustrator;
–    вільно створювати різні зображення за допомогою комп’ютерних програм;
–    виконувати проектно-графічні завдання у комп’ютерних програмах;
–    використовувати різні види графічної техніки та застосовувати їх у комп’ютерних програмах;
–    перетворювати графічні файли з одного формату в інший та здійснювати експорт-імпорт зображень між різними програмами;
–    виконувати обробку растрових та векторних зображень (фотографії, web-графіка, рекламні плакати);
–    створювати художні ефекти, використовуючи маски, фільтри, шари;
–    розробляти буклети, листівки, ілюстрації для веб-сторінок, ретушувати і відновлювати фотографії, створювати колажі;
–    підготувати графіку до розміщення в Інтернет;
–    уміти підготувати файл в електронному вигляді для подальшого друку.
Документ, що видаєтьсяСертифікат
Місце виконання програми33001, Україна, м. Рівне
вул. Коперніка, 44
e-mail: rcnubip@gmail.com
Перейти до вмісту