psyhologichna-sluzhba

Психологічна служба ВСП «РФК НУБіП України»

Найактуальнішим завданням на сьогодні є створення умов для підтримки і зміцнення ментального здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу. Для ефективного вирішення цього завдання у  кабінеті психологічного консультування та психо – емоційного розвантаження  проводяться індивідуальні  та групові консультації, тематичні семінари та тренінги для студентів, викладачів та співробітників коледжу.

Послуги, що надаються службою, здійснюються на безоплатній основі.

Мета діяльності психологічної служби:

 • Підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології.
 • Створення умов для формування психологічної культури і світоглядної позиції.
 • Пропагування розвитку ментально здорової, цілісної особистості у фізичному, психічному, суспільному і духовному вимірі.
 • Підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології.

Основними завданнями психологічної служби коледжу є:

 • Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, гуманізація стосунків у студентських та викладацьких колективах.
 • Сприяння повноцінному особистісному розвитку студентів та створення належних психологічних умов для формування у них мотивації до навчання, самореалізації, творчих здібностей, самовихованню і саморозвитку.
 • Підбір, розробка і застосування психологічних методик та тренінгових занять спрямованих на розвиток психологічно стійкої особистості.
 • Надання індивідуально-психологічної допомоги студентам, викладачам та іншим працівникам коледжу у вигляді психологічних консультацій.
 • Психологічне забезпечення профілактики: булінгу, мобінгу, девіантної поведінки серед студентів; конфліктів та особистісних проблем працівників закладу та студентів.

Основними функціями психологічної служби коледжу є:

 • Діагностика – соціальне психологічне вивчення студентів, викладачів, моніторинг розвитку окремих психічних явищ, визначення причин, які ускладнюють особистісний розвиток, навчання та взаємини в колективі.
 • Корекція – тренінгові заняття спрямовані на розкриття індивідуальних особливостей, на набуття навичок позитивної соціальної поведінки, формування позитивного відношення до власного «Я».
 • Психологічна просвіта – підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу.

Основні напрямки роботи психологічної служби:

 • Діагностична робота – дослідження усіх підструктур особистості: психічних процесів, емоційної сфери, особистісних властивостей, мотивації. Психологічна діагностика передбачає проходження різноманітних методик та тестів, що допоможуть кращому пізнанню індивідуальних особливостей характеру, здібностей, темпераменту та ін.;
 • Профілактична робота серед студентів – заходи, спрямовані на збереження психологічного здоров’я; своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, аморального способу життя;
 • Просвітницька робота – спрямована на підвищення психологічної культури студентів та співробітників. Студенти та викладачі беруть участь у тематичних зустрічах, бесідах стосовно вирішення психологічних питань у галузі освіти. Організовуються лекції та круглі столи психологічного спрямування для студентів, кураторів, викладачів та співробітників коледжу;
 • Психологічне консультування – надання психологічної допомоги через створення умов, за яких відвідувач відкриває (усвідомлює) нові можливості у розв’язанні своїх труднощів;
 • Психологічна корекція – відновлення цілісності особистості, гармонізація внутрішнього світу, усунення негативних проявів, підвищення адаптивних можливостей особистості, розвиток здібностей тощо.
Гарнага Ірина Василівна

ГАРНАГА Ірина Василівна

Посада: Практичний психолог

тел. (068)0605309

E-mail: ira.garnaga@ukr.net

Перейти до вмісту