Циклова комісія програмування та інформаційних дисциплін

Підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» здійснюють викладачі випускової циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін. Циклова комісія розпочала своє існування як циклова комісія електронно-обчислювальної техніки (наказ від 29.08.2003 № 131-ОС), а з 01.09.2004 увійшла до складу новоутвореного відділення програмування. За наказом від 30.08.2006 № 100-ОС перейменована на циклову комісію комп’ютерно-інформаційних дисциплін, а за наказом від 31.08.2016 № 90-ОД – на циклову комісію програмування та інформаційних дисциплін.

За роки існування відділення та циклової комісії було здійснено чотири випуски студентів, що навчались за спеціальністю 5.080405 «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», 12 випусків студентів, що навчалися за спеціальністю 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення цього ж ОКР та три – за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення».

У квітні 2019 року була проведена успішна акредитація ОПП «Інженерія програмного забезпечення» за цією ж спеціальністю ОКР «Молодший спеціаліст».

КУДЕЛЯ Оксана Олексіївна

КУДЕЛЯ Оксана Олексіївна

Працює у коледжі з 2003 року.

Посада: голова циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін, викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Викладає дисципліни: проєктування програмного забезпечення; інформаційні технології; якість програмного забезпечення та тестування.

E-mail: kudeliaoksana83@gmail.com

Інформаційна довідка
ЯКИМЧУК Ірина Олександрівна

ЯКИМЧУК Ірина Олександрівна

Працює у коледжі з 2002 року.

Посада: завідувач відділення програмування, викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Викладає дисципліни: бази даних; технології програмування баз даних.

E-mail: rcnubip@nubip.edu.ua

Інформаційна довідка
Кот Василь Васильович

КОТ Василь Васильович

Працює у коледжі з 2018 року.

Посада: викладач програмування та інформаційних дисциплін, кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Викладає дисципліни: програмування мікроконтролерів; основи робототехніки, інтернет речей; техніка та технології АПК; розробка ігрових додатків.

E-mail: kotpm04@ukr.net

Інформаційна довідка
Собко Валентина Григорівна

СОБКО Валентина Григорівна

Працює у коледжі з 2020 року.

Посада: викладач програмування та інформаційних дисциплін, кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліни: чисельні методи; додаткові розділи вищої математики; структури даних та алгоритми; емпіричні методи ІПЗ; методи обчислень в ІПЗ; математична логіка і теорія алгоритмів; та ін.

E-mail: vg_sobko@ukr.net

Інформаційна довідка
БАБИЧ Сергій Васильович

БАБИЧ Сергій Васильович

Працює у коледжі з 2019 року.

Посада: викладач програмування та інформаційних дисциплін, кандидат технічних наук, спеціаліст першої категорії.

Викладає дисципліни: об’єктно-орієнтоване програмування; організація комп’ютерних мереж; вебтехнології та вебдизайн; мережеві технології на основі grid та сloud систем; вебпрограмування; unix подібні операційні системи.

E-mail:

Інформаційна довідка
Новіцький Сергій Броніславович

НОВІЦЬКИЙ Сергій Броніславович

Працює у коледжі з 1993 року.

Посада: завідувач лабораторії, викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, інженер-педагог, викладач-методист.

Викладає дисципліни: інформатика.

E-mail: 1960nsb@gmail.com

Інформаційна довідка
Матвійчук Тетяна Адамівна

МАТВІЙЧУК Тетяна Адамівна

Працює у коледжі з 2004 року.

Посада: викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Викладає дисципліни: інформатика; інформатика і комп’ютерна техніка.

E-mail: t.matviichuk41@gmail.com

Інформаційна довідка
Нікітська Оксана Віталіївна

НІКІТСЬКА Оксана Віталіївна

Працює у коледжі з 2007 року.

Посада: викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліни: основи інженерії програмного забезпечення; групова динаміка і комунікації.

E-mail: oxasnikss@gmail.com

Інформаційна довідка
Панасюк Василь Олексійович

ПАНАСЮК Василь Олексійович

Працює у коледжі з 2015 року.

Посада: завідувач лабораторії комп’ютерно-інформаційний центр, викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліни: інформаційні системи у фінансово-кредитних установах; інформаційні системи у комерційній діяльності; інформаційні системи у менеджменті; комп’ютерна бухгалтерія; основи інформатики.

E-mail: vasya150191@gmail.com

Інформаційна довідка
Масталярчук Євгеній Володимирович

МАСТАЛЯРЧУК Євгеній Володимирович

Працює у коледжі з 2011 року.

Посада: викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліни: технології вебпрограмування; інструментальні засоби візуального програмування.

E-mail: jeniamast@gmail.com

Інформаційна довідка
Черняк Тетяна Григорівна

ЧЕРНЯК Тетяна Григорівна

Працює у коледжі з 2004 року.

Посада: викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліни: основи програмування та алгоритмічні мови; технології; методи та засоби захисту інформації; конструювання програмного забезпечення.

E-mail: trtanya23tr@gmail.com

Інформаційна довідка
Стрик Павло Миколайович

СТРИК Павло Миколайович

Працює у коледжі з 2018 року.

Посада: викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст другої категорії.

Викладає дисципліни: алгоритми та структури даних; комп’ютерні технології в юридичній діяльності; комп’ютерний дизайн; комп’ютерна графіка та анімація.

E-mail: pashkinstruk@gmail.com

Інформаційна довідка
Ушаков Микола Ігорович

УШАКОВ Микола Ігорович

Працює у коледжі з 2022 року.

Посада: викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст.

Викладає дисципліни: архітектура комп’ютера; операційні системи; вебдизайн та основи frontend.

E-mail: nikolay.ushakov@ukr.net

Інформаційна довідка
Дедюхіна Юлія Олександрівна

ДЕДЮХІНА Юлія Олександрівна

Працює у коледжі з 2022 року.

Посада: викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст.

Викладає дисципліни: основи програмування та алгоритмічні мови.

E-mail: work.nubip@gmail.com

Інформаційна довідка
Черняк Вадим Андрійович

ЧЕРНЯК Вадим Андрійович

Працює у коледжі з 2020 року.

Посада: викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст.

Викладає дисципліни: основи програмування та алгоритмічні мови; технології; методи та засоби захисту інформації; конструювання програмного забезпечення.

E-mail: vadsk1998@gmail.com

Інформаційна довідка
Крупеня Віталій Олегович

КРУПЕНЯ Віталій Олегович

Працює у коледжі з 2023 року.

Посада: викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст.

Викладає дисципліни: інформатика; технології; навчальна практика з інформаційних технологій; навчальна практика з баз даних.

E-mail: vitaliykrupeny@gmail.com

Інформаційна довідка
Романюк Майя Володимирівна

РОМАНЮК Майя Володимирівна

Працює у коледжі з 2023 року.

Посада: помічник директора з кадрової роботи, викладач, спеціаліст.

Викладає дисципліни: діловодство; ліцензування і сертифікація ПЗ.

E-mail: romanyk_maya@ukr.net

Інформаційна довідка
Новак Юрій Петрович

НОВАК Юрій Петрович

Працює у коледжі з 2023 року.

Посада: викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліни: інформатика; Архітектура комп’ютера.

E-mail: novak0525@gmail.com

Інформаційна довідка
БОМБА Андрій Ярославович

БОМБА Андрій Ярославович

Працює у коледжі з 2018 року.

Посада: доктор технічних наук, професор, викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст.

Викладає дисципліни: моделювання та оптимізація систем керування; моделювання процесів та складних систем.

E-mail: abomba@ukr.net

Інформаційна довідка
Надозірний Святослав Вікторович

НАДОЗІРНИЙ Святослав Вікторович

Працює у коледжі з 2020 року.

Посада: викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліни: основи блокчейн технологій; архітектура ПЗ; аналіз вимог ПЗ; методи і засоби конструювання ПЗ; основи штучного інтелекту; нейронні мережі.

E-mail: nadozirny.s@gmail.com

Інформаційна довідка
Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення
Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія
Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 125 Кібербезпека та захист інформації
Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології
Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес ОС «БАКАЛАВР» за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення
Перейти до вмісту