Циклова комісія землевпорядних дисциплін

Русіна Неля Григорівна

РУСІНА Неля Григорівна

Працює у коледжі з 1993 року.

Посада: голова циклової комісії землевпорядних дисциплін, викладач землевпорядних дисциплін, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Викладає дисципліни: грунтознавство з основами мінералогії; земельний кадастр; облік земель, землевпорядне проектування, грунтознавство з основами агрохімії.

E-mail: rusinan@i.ua

Інформаційна довідка
Люльчик Вадим Олександрович

ЛЮЛЬЧИК Вадим Олександрович

Працює у коледжі з 2003 року.

Посада: методист коледжу, викладач землевпорядних дисциплін, кандидат сільськогосподарських наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Викладає дисципліни: геодезія.

E-mail: midaff80@ukr.net

Інформаційна довідка
Біда Петро Іванович

БІДА Петро Іванович

Працює у коледжі з 2018 року.

Посада: викладач землевпорядних дисциплін, кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Викладає дисципліни: охорона праці; безпека життєдіяльності; стандартизація та метрологія; грошова оцінка земель і нерухомості; геологія та геоморфологія; статистичні методи в землеустрої та ін.

E-mail: p.i.bida1976@gmail.com

Інформаційна довідка
Бусленко Галина Михайлівна

БУСЛЕНКО Галина Михайлівна

Працює у коледжі з 1984 року.

Посада: диспетчер коледжу, викладач землевпорядних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Викладає дисципліни: технології; історія земельних відносин; землеустрій населених пунктів; управління земельними ресурсами; кадастр населених пунктів; Історія земельних відносин.

E-mail: rdak_zpv@ukr.net

Інформаційна довідка
Качановський Олег Ігорович

КАЧАНОВСЬКИЙ Олег Ігорович

Працює у коледжі з 2002 року.

Посада: викладач землевпорядних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Викладає дисципліни: автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система; фотограмметрія та дистанційне зондування.

E-mail: myzvk2014@gmail.com

Інформаційна довідка
Кийко Неля Миколаївна

КИЙКО Неля Миколаївна

Працює у коледжі з 2002 року.

Посада: викладач землевпорядних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Викладає дисципліни: землевпорядне проектування; земельне право; землеустрій.

E-mail: kyikonelya@gmail.com

Інформаційна довідка
Петрова Ольга Миколаївна

ПЕТРОВА Ольга Миколаївна

Працює у коледжі з 2003 року.

Посада: викладач землевпорядних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Викладає дисципліни: геодезія; основи сільськогосподарського виробництва та органічного землеробства; вища геодезія.

E-mail: po04081964@gmail.com

Інформаційна довідка
Кушнірук Олександр Миколайович

КУШНІРУК Олександр Миколайович

Працює у коледжі з 2011 року.

Посада: викладач землевпорядних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Викладає дисципліни: креслення з основами комп’ютерної графіки; основи меліорації та ландшафтознавства; фотограмметрія; державний контроль за охороною і використанням земель та їх моніторинг; геодезичні роботи при землеустрої та ін.

E-mail: o.m.kushniruk@gmail.com

Інформаційна довідка
Малимон Стефанія Стефанівна

МАЛИМОН Стефанія Стефанівна

Працює у коледжі з 2011 року.

Посада: викладач землевпорядних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Викладає дисципліни: основи екології; географія.

E-mail: stefania.malymon@gmail.com

Інформаційна довідка
Рудько Ольга Миколаївна

РУДЬКО Ольга Миколаївна

Працює у коледжі з 2007 року.

Посада: викладач землевпорядних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліни: креслення з основами комп’ютерної графіки; комп’ютеризація землевпорядного виробництва; організація діловодства; основи картографування; земельний кадастр; цифрові плани і карти.

E-mail: o.rudko@ukr.net

Інформаційна довідка
Булакевич Сергій Васильович

БУЛАКЕВИЧ Сергій Васильович

Працює у коледжі з 2021 року.

Посада: викладач землевпорядних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліни: економіка підприємства; математична обробка геодезичних вимірів; електронні геодезичні прилади; GNSS спостереження в прикладних задачах геодезії.

E-mail: s.geotehnology@gmail.com

Інформаційна довідка

ДЕРМАНЧУК Микола Олексійович

Працює у коледжі з 2018 року.

Посада: викладач землевпорядних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Викладає дисципліни: землеустрій населених пунктів; геодезичні роботи при землеустрої.

E-mail: dermanchukm@gmail.com

Інформаційна довідка
Перейти до вмісту