Шановні стейкхолдери!

Запрошуємо до обговорення освітніх програм! Просимо ваші пропозиції та рекомендації надсилати на електронну скриньку коледжу rcnubip@nubip.edu.ua, вказавши тему листа «обговорення освітніх програм» або надати в письмовому вигляді особисто чи за адресою м. Рівне, вул. Коперніка, 44.

Дякуємо за співпрацю!

Вперше освітньо-професійна програма «Інформаційні системи та технології» ВСП «РФК НУБіП України» (ID в ЄДЕБО 60815), за якою буде здійснено набір здобувачів фахової передвищої освіти у 2024 році, була затверджена у 2023 році, і з того часу вдосконалилась.

Програма створювалась відповідно до стандарту фахової передвищої освіти. Стандарт фахової передвищої освіти за освітньопрофесійним ступенем фаховий молодший бакалавр з галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальності 126 Інформаційні системи та технології затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2021р. № 1246.

У процесі реалізації освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та технології» робоча група була і перебуває на постійному зв’язку з роботодавцями і іншими стейкхолдерами, основними з яких є академічна спільнота факультету інформаційних технологій НУБІП України, пропозиції розглянуті та враховані в освітній програмі, ФОП Володимир Олексійчук, випускник спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення; ТОВ «ІРП ДАТА СЕРВІС», в особі директора Оксани Козік; представники органів студентського самоврядування коледжу тощо. Програма постійно зазнає модернізації, з метою відповідності до сучасних вимог роботодавців з галузі інформаційних технологій.

2024

Проєкт навчального плану до ОПП «Інформаційні системи та технології»

Таблиця пропозицій стейкхолдерів

Засідання циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін з питань обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та технології»

14 квітня 2024 року відбулось засідання циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін з питань обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та технології».

Освітньо-професійна програма «Інформаційні системи та технології» для здобувачів фахової передвищої освіти була затверджена у 2023 році. Програма розроблена робочою групою Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» містить перелік компетентностей важливих для працівників ІТ-компаній з галузі інформаційних технологій: здатність використовувати та управляти сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями; здатність вибору, розгортання, інтегрування, адміністрування та супроводу інформаційних систем та технологій; здатність розробляти, використовувати та адмініструвати інформаційні системи та технології у процесі управління бізнесом в аграрній сфері.

Ці компетентності професійної підготовки розподілені у компонентах (обов’язкових та вибіркових за вибором здобувачів освіти). Тому було детально проаналізовано відповідність компонент освітньої програми вимогам стандарту спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології».

Участь у міжнародному проєкті DAAD № 57649162 «Support of the digitalization of Ukrainian agricultural universities (2)» («Підтримка цифровізації українських аграрних університетів (2)») з Університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф стала приводом додати фахову компетентність СК14. Здатність розробляти, використовувати та адмініструвати інформаційні системи та технології у процесі управління бізнесом в аграрній сфері. Також ця участь сприяла розгляду орієнтованих тематик курсових робіт.

Засідання дійшло висновку, що редакція освітньо-професійної програми, затверджена в 2023 році є актуальною, відповідає стандартам фахової передвищої освіти та потребам роботодавців.

Перейти до вмісту