Шановні стейкхолдери!

Запрошуємо до обговорення освітніх програм! Просимо ваші пропозиції та рекомендації надсилати на електронну скриньку коледжу rcnubip@nubip.edu.ua, вказавши тему листа «обговорення освітніх програм» або надати в письмовому вигляді особисто чи за адресою м. Рівне, вул. Коперніка, 44.

Дякуємо за співпрацю!

Проводиться ліцензування освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» ВСП «РФК НУБіП України», за якою буде здійснено набір здобувачів фахової передвищої освіти найближчим часом.

Програма створювалась на основі стандарту фахової передвищої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2022 № 366 «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія галузі знань 12 Інформаційні технології освітньо‐професійного ступеню «фаховий молодший бакалавр».

Впродовж 2024 року під час розробки освітньо-професійної програми враховані методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України «Розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти» та Наказ Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2023 року № 510 «Про затвердження Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти та Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти».

У процесі реалізації освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» робоча група була і перебуває на постійному зв’язку з роботодавцями і іншими стейкхолдерами, основними з яких є факультет інформаційних технологій НУБіП України; Василь Романюк, директор ТОВ «МВКОМ»; Євгеній Іванішин, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади CDTO, з питань цифрової трансформації; Віталій Лапюк (випускники відділення програмування), інженер Рівненського інформаційно-комунікаційного центру; представники органів студентського самоврядування коледжу тощо. Програма розробляється з врахуванням відповідності до сучасних вимог роботодавців у галузі інформаційних технологій.

2024

Проєкт навчального плану до ОПП «Комп’ютерна інженерія»

Рецензії стейкхолдерів

Засідання циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін з питань обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія»

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія» розроблена з врахуванням існуючих у навчальному закладі спеціальностей галузі 12 Інформаційні технології та стрімким розвитком інформаційних технологій, сучасним станом економіки та реаліями часу. Великий вплив має воєнний стан в Україні, що зменшує потребу в ІТ-фахівцях. Але коледж, зокрема, відділення програмування розуміють, що потрібно не зупинятися і рівнятися на досвід країн світу.

Участь в ІТ-хакатонах, членство в ГС «Рівне ІТ кластер» та «Рівне ІТ освіта» вплинула на внесення зміни в навчальні плани ОПП. Затвердження стандарту освіти для ОПС «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія дозволило чітко сформулювати мету ОПП та матрицю відповідності загальних та спеціальних компонент результатам навчання. Зустрічі зі стейхолдерами, представниками ІТ-компаній, дали змогу реалізовувати особливості ОПП та визначити перелік вибіркових компонент. Постійне проведення підсумкових конференцій за результатами проходження виробничих практик дозволили організовувати та проводити ІТ-марафон, який дозволяє практично застосовувати набуті ІТ-компетентності у поєднанні з різними напрямами роботи підприємств Рівного та області і, навіть, за її межами. Гуртки «Програміст», «Комп’ютерна графіка», «Робототехніка та ІоТ речей», «Кібербезпека», участь у міжнародному проєкті DAAD № 57649162 «Support of the digitalization of Ukrainian agricultural universities (2)» («Підтримка цифровізації українських аграрних університетів (2)») з Університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф дозволяють реалізовувати завдання роботодавців та описувати дослідження, проведені на заняттях гуртків споріднених спеціальностей, у тезах та статтях, як матеріали різних видів науково-практичних конференцій. Всі підсумки заходів розглядалися у березні кожного року на засіданнях циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін.

Основним висновком після засідання циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін у березні 2024 року є наступне: редакція освітньо-професійної програми є актуальною, відповідає стандартам фахової передвищої освіти та потребам роботодавців, у зв’язку з чим було прийнято рішення продовжити її використання без істотних змін. Також враховує Типове положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти та Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.05.2023 № 510.

Було детально проаналізовано відповідність компонент освітньої програми вимогам стандарту спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія галузі знань 12 Інформаційні технології освітньо‐професійного ступеню «фаховий молодший бакалавр», сучасного стану ІТ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту