Шановні стейкхолдери!

Запрошуємо до обговорення освітніх програм! Просимо ваші пропозиції та рекомендації надсилати на електронну скриньку коледжу rcnubip@nubip.edu.ua, вказавши тему листа «обговорення освітніх програм» або надати в письмовому вигляді особисто чи за адресою м. Рівне, вул. Коперніка, 44.

Дякуємо за співпрацю!

Вперше освітньо-професійна програма «Підприємництво та торгівля» ВСП «РФК НУБіП України», за якою було здійснено набір здобувачів фахової передвищої освіти була затверджена у 2020 році, і з того часу постійно оновлюється та вдосконалюється.

Програма створювалась в умовах відсутності стандарту фахової передвищої освіти, на початковому етапі її формування здійснювалось на основі компетентностей, що передбачалися стандартом освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

Освітньо-професійна програма розроблена у 2020/2021 навчальному році та тричі проходила модернізацію – у 2021/2022 навчальному році у відповідності до стандарту фахової передвищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.06.2021 № 704 «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», зі змінами та доповненнями від 07.07.2021 № 781; оновлення у 2022-2023 навчальному році відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України «Розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти»; модернізацію у 2023-2024 навчальному у зв’язку зі зміною в переліку галузей знань та спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 № 1392, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти, метою впровадження рекомендацій стейкхолдерів щодо сучасних умов ринку праці та відповідно до змін, внесених до стандарту фахової передвищої освіти наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2024 № 198 «Про внесення змін до стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

У процесі реалізації освітньо-професійної програми «Підприємництво та торгівля» робоча група була і перебуває на постійному зв’язку з роботодавцями і іншими стейкхолдерами, основними з яких є ВАСИЛЕЦЬ Сергій Дмитрович – директор ТзОВ «Вектр», сертифікований аудитор системи менеджменту (сертифікат № ВА 58 від 18.09.2019 Центру Оцінки Відповідності «Фактум») та СЬОХ Ольга Василівна – директор ТзОВ «БОС ЛОГІСТИКА», представники органів студентського самоврядування коледжу, тощо. Відповідно, програма постійно зазнає оновлення та модернізації, з метою відповідності сучасним вимогам сфери підприємництва торгівлі та торгівлі і роботодавців.

2024

Таблиця пропозицій стейкхолдерів

Розширене засідання циклової комісії економічних дисциплін з питань обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Підприємництво та торгівля»

6 квітня 2024 року відбулось розширене засідання циклової комісії економічних дисциплін з питань обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Підприємництво та торгівля». До засідання долучились стейкхолдери ВАСИЛЕЦЬ Сергій Дмитрович – директор ТзОВ «Вектр», сертифікований аудитор системи менеджменту (сертифікат № ВА 58 від 18.09.2019 Центру Оцінки Відповідності «Фактум») та СЬОХ Ольга Василівна – директор ТзОВ «БОС ЛОГІСТИКА», Василь ЦАРУК – директор коледжу, Людмила БАЛДИЧ – заступник директора з навчальної роботи, Ірина БЛИЩИК – староста групи 31-П та всі бажаючі.

Було детально проаналізовано відповідність компонент освітньої програми вимогам стандарту спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля», сучасного агарного виробництва та торгівлі, стан справ з виправленням зауважень та пропозицій експертної групи, що були надані під час попередньої акредитаційної експертизи.

Засідання дійшло висновку, що редакція освітньо-професійної програми, яка пройшла модернізацію в 2024 р, відповідає стандартам фахової передвищої освіти та потребам роботодавців, у зв’язку з чим було прийнято рішення продовжити її використання. Проте необхідно внести зміни в навчальний план освітньо-професійної програми, з метою виконання вимог нового Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти та Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.05.2023 № 510.

Рецензії стейкхолдерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту