Шановні стейкхолдери!

Запрошуємо до обговорення освітніх програм! Просимо ваші пропозиції та рекомендації надсилати на електронну скриньку коледжу rcnubip@nubip.edu.ua, вказавши тему листа «обговорення освітніх програм» або надати в письмовому вигляді особисто чи за адресою м. Рівне, вул. Коперніка, 44.

Дякуємо за співпрацю!

Вперше освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій» ВСП «РФК НУБіП України» (ID в ЄДЕБО 45670), за якою було здійснено набір здобувачів фахової передвищої освіти була затверджена у 2020 році, і з того часу постійно оновлюється та вдосконалюється.

Програма створювалась в умовах відсутності стандарту фахової передвищої освіти, на початковому етапі її формування здійснювалось на основі компетентностей, що передбачалися стандартом освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

Впродовж 2020-2024 років освітньо-професійна програма тричі проходила оновлення та модернізацію: у 2022/2023 навчальному році у відповідності до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України «Розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти»; у 2023/2024 навчальному році у відповідності до стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 137 від 10 лютого 2023 року; у 2024/2025 навчальному році у відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2023 року № 510 «Про затвердження Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти та Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти».

У процесі реалізації освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» робоча група була і перебуває на постійному зв’язку з роботодавцями і іншими стейкхолдерами, основними з яких є начальник управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради Сергій Таргоній, директор проектно-виробничого приватного підприємства-фірми «Конвест-проект» Вадим Волкошовець, директор землевпорядного приватного підприємства «Рост» Рустам Маматов, представники органів студентського самоврядування коледжу, тощо. Відповідно, програма постійно зазнає оновлення та модернізації, з метою відповідності сучасним вимогам сфери геодезії та землеустрою і роботодавців.

2024

Таблиця пропозицій стейкхолдерів

Розширене засідання циклової комісії землевпорядних дисциплін з питань обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій»

3 та 4 квітня 2024 року відбулось розширене засідання циклової комісії землевпорядних дисциплін з питань обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій». До засідання долучились стейкхолдери Сергій ТАРГОНІЙ – Начальник управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради, Вадим ВОЛКОШОВЕЦЬ – начальник відділу геодезії проектно-виробничого приватного підприємства-фірми «Конвест-проект», Рустам МАМАТОВ – директор приватного землевпорядного підприємства «Рост», Надія ВАЩИШИНА – начальник відділу землевпорядних, землеоціночних робіт та підготовки планово-картографічної основи Рівненської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру», член робочої групи з оновлення та модернізації освітньої програми, Василь ЦАРУК – директор коледжу, Людмила БАЛДИЧ – заступник директора з навчальної роботи, Ангеліна СТЕФАНИШИН – староста групи 6-ЗБ, Софія ВОРОЖБИТ – староста 41-З групи та всі бажаючі.

Було детально проаналізовано відповідність компонент освітньої програми вимогам стандарту спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», сучасного землевпорядного виробництва, стан справ з виправленням зауважень та пропозицій експертної групи та галузевої експертної ради, що були надані під час минулої акредитаційної експертизи.

Засідання дійшло висновку, що редакція освітньо-професійної програми, затверджена в 2023 році є актуальною, відповідає стандартам фахової передвищої освіти та потребам роботодавців, у зв’язку з чим було прийнято рішення продовжити її використання без істотних змін. Проте необхідно внести зміни в навчальний план освітньо-професійної програми, з метою виконання вимог нового Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти та Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.05.2023 № 510.

2023

Таблиця пропозицій стейкхолдерів

2022

Таблиця пропозицій стейкхолдерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту