Шановні стейкхолдери!

Запрошуємо до обговорення освітніх програм! Просимо ваші пропозиції та рекомендації надсилати на електронну скриньку коледжу rcnubip@nubip.edu.ua, вказавши тему листа «обговорення освітніх програм» або надати в письмовому вигляді особисто чи за адресою м. Рівне, вул. Коперніка, 44.

Дякуємо за співпрацю!

Освітньо-професійна програма (ОПП) розроблена в 2020/2021 навчальному році на основі стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 071 Облік і оподаткування освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та двічі походила оновлення і модернізацію:

Модернізація у 2021/2022 навчальному році у відповідності до методичних рекомендацій Державної служби якості освіти України «Розроблення освітньо‐професійної програми та навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти».

Оновлення 2023/2024 навчальному році з метою впровадження рекомендацій стейкхолдерів та сучасних умов ринку праці.

Оновлення у 2024/2025 навчальному році у відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2023 року № 510 «Про затвердження Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти та Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти».

2024

Таблиця пропозицій стейкхолдерів

Розширене засідання циклової комісії економічних дисциплін з питань обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

6 квітня 2024 року відбулося розширене засідання робочої групи з метою обговорення проєкту освітньо-професійної програми Облік і оподаткування.

В обговоренні актуальних проблем підготовки фахових молодших бакалаврів з обліку і оподаткування взяли участь: Любов МАТВІЙЧУК, голова робочої групи; члени робочої групи: Ірина БОНДАРЧУК, Ірина ЧЕРНЕГА, методист коледжу Вадим Люльчик, студентка ІІІ курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Анастасія Струкало, Голова студентської ради коледжу Дарина Макарчук.

Учасники активно та плідно попрацювали протягом січня та лютого над удосконаленням ОПП Облік і оподаткування, враховуючі надані зауваження та рекомендації стейкхолдерів. На засіданні обговорили зміни у структурно-логічній схемі ОПП та змістового наповнення освітніх компонентів згідно з новими освітніми реаліями. В процесі обговорення було проведено розподіл вибіркових освітніх компонентів за семестрами їх вивчення.

У процесі обговорення Світлана Гривківська підкреслила, що здобувачі освіти ОПП «Облік і оподаткування» мають змогу отримати належну теоретичну та спеціальну практичну підготовку завдяки збалансовано підібраним освітнім компонентам, як обов’язковим, так і вибірковим. На думку стейкхолдера, визначені у програмі компетентності відповідають сучасним запитам фахової підготовки на ринку праці. Та запропонувала щодо освітнього компоненту «Технологія виробництва с/г продукції» оновити навчальний матеріал з дисципліни, залучити нові джерела літератури.

Марина Богдан зазначила, що сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів, які можуть вести облік як в ручному, так і автоматизованому режимі і можуть постійно розвиватись і удосконалюватися відповідно до змін в економіці та законодавстві, тому розпочинати вивчення обов’язкового освітнього компоненту «Фінансовий облік» після вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» на ІІ курсі в 4 семестрі та продовжити вивчення дисципліни на ІІІ курсі в 5 семестрі із збільшенням кредитів для цього компонента. У зв’язку з цим доцільно збільшити кількість кредитів на освітній компонент «Виробнича практика» з фінансового обліку з 3 до 4,5 кредитів.

Особливу увагу під час обговорення було приділено основному фокусу освітньої програми зосередженій на формуванні ґрунтовних знань у сфері обліку та оподаткування, а також здатність їх застосування у практичній діяльності.

За результатами обговорення членами робочої групи було вирішено, що з метою більшої практичної спрямованості навчання в найближчій перспективі заплановано проведення стейкхолдерами гостьових онлайн-лекцій.

Проєкт освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» буде розміщено на сайті коледжу в розділі проєкти освітньо-професійних програм ОПС «Фаховий молодший бакалавр».

Зауваження та пропозиції до проєкту можна направляти електронною поштою за адресою: rcnubip@nubip.edu.ua

Рецензії стейкхолдерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту