ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Засідання циклової комісії економічних дисциплін з питань обговорення проєкту освітньо-професіцної програми «Облік і оподаткування»

Стратегія реформи вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного покращення якості вищої освіти. Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм мають на меті гарантувати, що надання освітніх послуг відповідає високому рівню, а також створює сприятливе навчальне середовище для здобувачів вищої освіти.

16 квітня 2024 року відбулося засідання циклової комісії економічних дисциплін з питань обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування.

В обговорені освітньої програми взяли участь гарант освітньої програми Оксана НЕМКОВИЧ; члени робочої групи: Алла ГНАТЮК, Василь ЦАРУК – директор коледжу, Людмила МАТВІЙЧУК – директор ТОВ «Аудиторська компанія «Актив плюс», Софія ПАШКОВА – здобувач освіти 4-ОБ групи; стейкхолдер Ольга КРАСОВСЬКА – директор ТОВ «Аудиторська компанія» «ДІФЕНС»; Людмила БАЛДИЧ – заступник директора з навчальної роботи; Вадим ЛЮЛЬЧИК – методист коледжу; викладачі економічних дисциплін та всі бажаючі.

Гарант освітньо-професійної програми Оксана НЕМКОВИЧ поінформувала присутніх про стан доопрацювання зауважень та розгляду пропозицій, наданих експертною групою та галузевою експертною радою за результатами попередньої акредитаційної експертизи. Розглянули пропозиції та рецензії до проєкту освітньо-професійної програми, надані стейкхолдерами. Обговорили механізм обрання вибіркових навчальних дисциплін та їх перелік.

Алла ГНАТЮК,
викладач економічних дисциплін

ПОШИРИТИ:
Перейти до вмісту