Захист курсових

Захист курсової роботи – підсумок проведеного дослідження та самостійної творчої праці студента

Захист курсових робіт є важливим етапом навчання у закладі освіти. Члени комісії оцінюють не тільки те, як проведене дослідження, як написана робота, а й як студент її презентує, подає матеріал і висновок за темою. Грамотно структурована презентація – основний фактор впливу, який обумовлює високу оцінку.

26 березня 2024 р. на економічному відділенні відбувся відкритий захист курсових робіт з дисципліни «Комерційна діяльність» у студентів 31-П групи спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Захист курсових робіт у онлайн режимі проводила комісія у складі завідувача економічного відділенням Мартиноваої І. М., керівників курсової роботи Балдич Л. В. та Прончук Л.В., а також голови циклової комісії економічних дисциплін Конончук О. М.

Метою виконання курсової роботи з комерційної діяльності є поглиблення, закріплення і узагальнення знань, набутих здобувачами освіти під час вивчення фахових дисциплін та вдосконалення практичних навичок вирішення конкретних виробничих завдань. Предметом дослідження у курсових роботах стали комерційні процеси, які відбуваються на переробних і торговельних підприємствах, таких як ТОВ «Рум’янець», що випускає хлібобулочні вироби, фірмові магазини ТМ «Скиба», що торгують хлібом та кондитерськими виробами, які вироблять на Сарненському та Варашському хлібозаводах, ТзОВ «Костопільський завод скловиробів», супермаркет «АТБ», ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Льонокомбінат», Корпорація «ROSHEN» тощо.

Під час виконання курсової роботи, здобувачі освіти розвили навички роботи з вторинною інформацією, нормативною та довідковою літературою, підготувалися до вирішення більш складних завдань, які їм доведеться виконувати під час практичної діяльності за обраним фахом.

Комісія заслухала виступи всіх здобувачів освіти і відзначила роботи таких студентів: Блищик Ірини з теми «Дослідження конкурентоспроможності товарів ТМ «Молокія», Волошина Олексія з теми «Формування асортименту товарів в роздрібній торговельній мережі АТБ»; Степанюк Соломії з теми «Оцінка конкурентної позиції кондитерської корпорації «ROSHEN», Мисько Ірини «Організація торгово-технологічного процесу магазину «Комора».

Ще один етап навчання подолано, вже зовсім недовго чекати омріяного диплому, але ще попереду заліково-екзаменаційна сесія, виробнича практика та кваліфікаційний іспит. Бажаємо успішно завершити навчання і знайти роботу за фахом, яка приноситиме як моральне так і матеріальне задоволення.

Людмила БАЛДИЧ,
Людмила ПРОНЧУК,
Ірина МАРТИНОВА,
викладачі економічних дисциплін

ПОШИРИТИ:
Перейти до вмісту