Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Фізика, астрономія»

Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Фізика, астрономія»

23 лютого 2024 року відбулося відкрите заняття з дисципліни «Фізика, астрономія» викладача природничо-математичних диспиплін Грицик Т.А. в групі 11-Ф спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». Тема заняття «Досліди М.Фарадея. Закон електромагнітної індукції».

У процесі заняття здобувачі освіти 1 курсу активно брали участь у обговоренні проблемних питань та розв’язуванні задач. Заняття проходило в атмосфері активної взаємодії та групової роботи. Студенти представили власні проєкти з тем «Вплив магнітного поля на живі організми та людину» (Хомич Дарина), «Науковий подвиг Майкла Фарадея» (Поліщук Анна), «Життя і творчість Вільгельма Вебера» (Романовська Ангеліна).

У ході евристичної бесіди були розглянуті основні поняття та твердження теми, зокрема явище електромагнітної індукції, індукційний струм, правила Ленца, застосування вихрових струмів на практиці. Цікаві демонстраційні досліди стимулювали дослідницькі здібності студентів. Упродовж заняття здобувачі освіти дискутували, ставили запитання, висловлювали власні думки. На заключному етапі заняття було проведене онлайн-тестування як засіб самоперевірки та зворотного зв’язку. Студенти були зацікавлені та активні, показали хороші практичні навички з даної теми.

Тетяна ГРИЦИК,
викладач фізики, астрономії

ПОШИРИТИ:
Перейти до вмісту