атестація педагогічних працівників Рівненського фахового коледжу НУБіП України

Відбулась атестація педагогічних працівників Рівненського фахового коледжу НУБіП України

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їхньої педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їхньої професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805, в наказом директора в коледжі було створено атестаційну комісію  для організації та проведення атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році. До комісії увійшли:

 • ЦАРУК В.Ю, директор коледжу, голова комісії;
 • БАЛДИЧ Л. В., заступник директор з навчальної роботи, заступник голови комісії;
 • САНЧЕНКО О. В., кандидат технічних наук, начальник відділу регіонального розвитку, координації діяльності відокремлених структурних підрозділів, дистанційної освіти НУБіП України, член комісії;
 • ГУМЕНЮК В. Д., завідувач відділення загальноосвітньої підготовки, член комісії;
 • КУЧЕРУК О. М., заступник головного бухгалтера, член комісії;
 • ЛЮЛЬЧИК В. О., к. с-г. н, методист коледжу, секретар комісії;
 • МАРТИНОВА І. М., завідувач економічного відділення, заступник голови профспілкового комітету, член комісії;
 • РОМАНЮК М. В., помічник директора з кадрової роботи, член комісії;
 • САСОВСЬКИЙ Т. А., кандидат технічних наук, викладач будівельних дисциплін, член комісії;
 • ЧОРНОБРИВА О. В., голова циклової комісії юридично-соціальних дисциплін, член комісії;
 • ЯКИМЧУК І. О., завідувач відділенням програмування, член комісії.

Згідно затвердженого графіка роботи атестаційна комісія впродовж навчального року вивчала практичний досвід викладачів,  що атестуються у 2023-2024 навчальному році. Голови циклових комісій та члени атестаційної комісії відвідували навчальні заняття та позааудиторні заходи викладачів, перевірили стан навчально-методичного забезпечення дисциплін, з яких атестуються педагогічні працівники, визначили рівень навчальних досягнень студентів, ознайомилися з методичними напрацюваннями за міжатестаційний період.

Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством. Всі педагоги, що атестувалися, своєчасно пройшли підвищення кваліфікації.

Важливим етапом атестації стало формування атестаційних справ педагогічних працівників,  підготовка атестаційних листів та подання до атестаційної комісії характеристик діяльності педагогічних працівників за міжатестаційний період.

Відбулась атестація педагогічних працівників 21 березня. З вітальним словом до учасників заходу звернувся голова атестаційної комісії Василь ЦАРУК, який привітав присутніх з днем проведення атестації, висловив намір провести процес атестації в спокійній атмосфері, за суворого дотримання вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту» та Положення про атестацію педагогічних працівників. Крім того, голова комісії зазначив, що згідно положення, атестаційна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її складу. Оскільки на засіданні були присутні всі члени комісії, засідання було розпочато. Також голова комісії ознайомив присутніх із списком осіб, що підлягають атестації в 2024 році.

Викладачі, що атестуються, були запрошені на засідання, де мали можливість презентувати результати своєї педагогічної діяльності за міжатестаційний період та дати відповіді на запитання членів атестаційної комісії. Пріоритетними були запитання про профорієнтаційну роботу, застосування новітніх технологій навчання в освітньому процесі, участь студентів у науково-практичних конференціях під керівництвом викладачів, проведення практичного навчання.

За результатами вивчення діяльності педагогічних працівників атестаційна комісія шляхом таємного голосування прийняла наступні рішення:

присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст»:

 • Босюку Андрію Володимировичу – викладачу фізичного виховання.

присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»:

 • Свінтозельському Назару Віталійовичу – викладачу фізичного виховання;
 • Стрику Павлу Миколайовичу – викладачу програмування та інформаційних дисциплін.

присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:

 • Басюк Оксані Петрівні – викладачу юридичних дисциплін;
 • Вернюку Назарію Віталійовичу – викладачу української літератури;
 • Зіняч Вікторії Вікторівні – викладачу біології;
 • Сафонову Геннадію Ігнатовичу – викладачу будівельних дисциплін;
 • Черначук Оксані Олександрівні – викладачу економічних дисциплін;

присвоїти педагогічне звання «викладач-методист»:

 • Грицик Тетяні Андріївні – викладачу фізики.
 • Познаховському Віктору Анатолійовичу – викладачу економічних дисциплін;
 • Рудько Ользі Миколаївні – викладачу землевпорядних дисциплін;
 • Чернезі Ірині Григорівні – викладачу економічних дисциплін;
 • Чорній Іриній Василівні – викладачу будівельних дисциплін;

підтвердити педагогічне звання «викладач-методист»:

 • Гуменюку Валерію Дмитровичу – викладачу фізики;
 • Качановському Олегу Ігоровичу – викладачу землевпорядних дисциплін;
 • Конончук Оксані Миколаївні – викладачу економічних дисциплін;
 • Кристопчук Тетяні Євгенівні – викладачу української мови і літератури;
 • Павленку Олександру Івановичу – викладачу будівельних дисциплін.

Також атестаційною комісією було встановлено відповідність займаній посаді працівникам, які обіймають різні педагогічні посади в закладі освіти:

 • Булакевичу Сергію Васильовичу – завідувачу лабораторії інформаційних технологій в землевпорядкуванні;
 • Гулюку Сергію Івановичу – завідувачу земельно-правовим відділенням;
 • Мартиновій Ірині Миколаївні – завідувачу економічним відділенням;
 • Моцнюк Віті Юріївні – вихователю гуртожитку № 2;
 • Новіцькому Сергію Броніславовичу – завідувачу лабораторією навчальної бухгалтерії;
 • Павленку Олександру Івановичу – завідувачу лабораторією інформаційних технологій в будівництві;
 • Панасюку Василю Олексійовичу – завідувачу лабораторією Комп’ютерно-інформаційний центр;
 • Рафальському Олегу Антоновичу – керівнику фізичного виховання;
 • Якимчук Ірині Олександрівні – завідувачу відділення програмування.

Як підсумок засідання, голова атестаційної комісії Василь ЦАРУК привітав педагогічних працівників та членів атестаційної комісії з успішним завершенням атестації та надав до виконання, впродовж трьох наступних робочих днів, наступні доручення:

 • секретарю атестаційної комісії Вадиму ЛЮЛЬЧИКУ забезпечити видачу під підпис перших екземплярів атестаційних листів педагогічним працівникам, що атестувались;
 • помічнику директора з кадрової роботи Майї РОМАНЮК забезпечити подання других екземплярів атестаційних листів до особових справ працівників, що атестувались;
 • заступнику директора з навчальної роботи Людмилі БАЛДИЧ забезпечити підготовку, ознайомлення та передачу в бухгалтерію наказу про результати атестації.

Вітаємо викладачів коледжу з успішним проходженням атестації та бажаємо їм міцного здоров’я, мирного неба над головою, творчого натхнення, успіхів у нелегкій, але необхідній справі формування особистості майбутніх випускників.

Вадим ЛЮЛЬЧИК,
секретар атестаційної комісії,
Любов ПРОТАСЕВИЧ,
секретар адміністративної ради

ПОШИРИТИ:
Перейти до вмісту