Gerb-prog

Розширення провадження освітньої діяльності ВСП «РФК НУБіП України» у галузі ІТ

Одним із стратегічних напрямків модернізації освітнього процесу в Відокремленому структурному підрозділі «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» є використання інформаційних технологій. Тому з 2001 року колектив коледжу впроваджує ІТ не тільки в освітній діяльності коледжу, а й готує фахівців з галузі 12 Інформаційні технології. Сьогодні у навчальному закладі створено Комп’ютерно-інформаційний центр, Бібліотечно-інформаційний центр, Видавничий центр, впроваджено Навчальну хмару lCloud, Українську бухгалтерську систему, зокрема, систему електронного документообігу, розроблено третю версію офіційного сайту коледжу тощо.

Зростання попиту на ІТ-фахівців поставило на порядок денний питання про відкриття нових спеціальностей. Як результат у 2001 році було здійснено перший набір абітурієнтів за спеціальністю «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем».

У 2016 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 року № 16 «Про реорганізацію Рівненського державного аграрного коледжу» навчальний заклад став структурним підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України і змінив назву на Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України». Життя підтвердило правильність і своєчасність такого рішення. Співпраця з університетом, зокрема з факультетом інформаційних технологій НУБіП України, деканом якого була доктор педагогічних наук, професор Олена Глазунова, яка зараз є проректором з науково-педагогічної роботи та цифрової трансформації НУБіП України, сприяє підвищенню якості освітніх послуг з підготовки програмістів. Ми маємо можливість використовувати науковий потенціал університету, його сучасні практичні бази, залучатися до визначення стратегічних завдань.

З 2016 року ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» починає здійснювати набір абітурієнтів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення». У вересні 2018 року здійснено перший набір за освітнім ступенем «Бакалавр» освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення», яку в травні 2020 року успішно акредитовано. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» проведено чотири успішні акредитації.

За активної участі директора коледжу, доктора економічних наук Василя Царука в 2022 році було ліцензовано спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації» цієї ж галузі 12 Інформаційні технології й у вересні 2022 року, не дивлячись на воєнний стан у країні, перші студенти за цією спеціальністю були зараховані на навчання. Час не зупиняється як і розвиток ІТ. Показником цього є ліцензування у ВСП «РФК НУБіП України» ще однієї спеціальності – 126 Інформаційні системи та технології. Передумовою для відкриття нових спеціальностей стала велика кількість абітурієнтів, які хочуть опанувати ІТ.

Тепер на відділенні програмування навчається 536 здобувачів освіти, а фундаментальні теоретичні знання та практичні навики надають їм 40 науково-педагогічних та педагогічних працівників. Цього 2024 року випускниками відділення стали 114 осіб, з них 84 фахові молодші бакалаври і 30 бакалаврів.

На відділені діють наукові гуртки «Програміст», «Робототехніка та основи кіберзахисту ІоТ пристроїв», «Комп’ютерна графіка та дизайн», активізація роботи яких відбулася завдяки базовому Університету та гаранту освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» Коту Василю Васильовичу, кандидату технічних наук. Саме ці фактори стали поштовхом для ліцензування ще однієї спеціальності ІТ-галузі.

Так, 17 червня 2024 року відбулося засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України, за результатами якого було видано наказ «Про ліцензування освітньої діяльності», згідно з яким ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» отримав ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності коледжу на рівні фахової передвищої освіти зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія з ліцензованим обсягом – 50 осіб (на рік).

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія охоплює всі аспекти розробки комп’ютерних систем та мереж від створення проектів до введення в експлуатацію і поточної підтримки. У процесі навчання студенти опанують архітектурні принципи побудови, теорію проектування, моделювання, конструювання, підходи та засоби адміністрування комп’ютерних систем та мереж.

Сьогодні ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» має чотири спеціальності галузі 12 Інформаційні технології:

– 121 Інженерія програмного забезпечення;

– 123 Комп’ютерна інженерія;

– 125 Кібербезпека та захист інформації;

– 126 Інформаційні системи та технології.

Отже, вже з наступного 2025 року коледж буде здійснювати набір абітурієнтів за новою освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія», яку розробляли фахівці, викладачі коледжу з досвідом роботи понад 20 років та за підтримки досвідченого наставника – факультету інформаційних технологій НУБіП України.

Ірина ЯКИМЧУК,
завідувач відділення програмування

ПОШИРИТИ:
Перейти до вмісту