Фото 2

Розширене засідання циклової комісії землевпорядних дисциплін з питань обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій»

3 та 4 квітня 2024 року проходило розширене засідання циклової комісії землевпорядних дисциплін з питань обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій». Перша половина проходила в очному форматі, друга – в дистанційному. До засідання долучились стейкхолдери Сергій ТАРГОНІЙ – Начальник управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради, Вадим ВОЛКОШОВЕЦЬ – начальник відділу геодезії проектно-виробничого приватного підприємства-фірми «Конвест-проект», Рустам МАМАТОВ – директор приватного землевпорядного підприємства «Рост», Надія ВАЩИШИНА – начальник відділу землевпорядних, землеоціночних робіт та підготовки планово-картографічної основи Рівненської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру», член робочої групи з оновлення та модернізації освітньої програми, Василь ЦАРУК – директор коледжу, Людмила БАЛДИЧ – заступник директора з навчальної роботи, Ангеліна СТЕФАНИШИН – староста групи 6-ЗБ, член робочої групи, ВОРОЖБИТ СОФІЯ, студентка 41-З групи, член робочої групи внутрішнього забезпечення якості освіти коледжу, здобувачі вищої та фахової передвищої освіти та всі бажаючі.

Особливо приємно, що на засідання завітали одні з кращих випускників коледжу спеціальності «Геодезія та землеустрій» минулих років, Назар ГАНЖИЛОВСЬКИЙ, Ірина ДЕМЧУК, Марина МАРТИНЮК і Ольга, члени асоціації випускників коледжу. Вони, як ніхто інший бачать основні відмінності сучасної редакції від минулих освітньо-професійних програм як ступеня фахового молодшого бакалавра, так і бакалаврату. Вони впевнено відзначили, що презентований навчальний план й ОПП суттєво еволюціонували, враховують зміни галузі геодезії та землеустрою, засвоєння потрібних навичок soft skills і попиту на ринку праці.

Було детально проаналізовано відповідність компонент освітньої програми ступеня вищої освіти «Бакалавр» вимогам стандарту спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», сучасного землевпорядного виробництва, стан справ з виправленням зауважень та пропозицій експертної групи та галузевої експертної ради, що були надані під час минулої акредитаційної експертизи.

Розглянуто також проєкт освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр», адже 60 кредитів ЄКТС з неї підлягають визнанню та перезарахуванню в освітній програмі бакалаврату згідно статті 5 Закону України «Про вищу освіту» і наші стейкхолдери володіють ситуацією щодо якості ступеневої освіти в коледжі.

Також засідання розглянуло пропозиції до проєкту освітньо-професійної програми, що надійшли до коледжу та рецензії на ОПП, надані стейкхолдерами.

Неля РУСІНА,
гарант освітньої програми «Геодезія та землеустрій» ОС «Бакалавр»,
Неля КИЙКО,
гарант освітньої програми «Геодезія та землеустрій» ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

ПОШИРИТИ:
Перейти до вмісту