засідання педагогічної ради коледжу_2

Останнє засідання педагогічної ради коледжу в 2023-2024 навчальному році

3 липня 2024 року під головуванням директора, доктора економічних наук Василя ЦАРУКА відбулося сьоме засідання педагогічної ради коледжу.

Розпочав засідання директор, який привітав колектив з цією подією, презентував порядок денний педагогічної ради та представив присутнім нового працівника. Від імені всіх присутніх директор привітав з днем народження Людмилу БУРЯЧИНСЬКУ, завідувачку БІЦ, відзначив її внесок в життєдіяльність коледжу і побажав міцного здоров’я, благополуччя і подальших успіхів.

Далі відбулось вручення Грамот за активну участь у Виставці педагогічного досвіду і творчості молоді, вагомі досягнення в навчально-науковій, методичній і пошуково-дослідній роботі. Зокрема були відзначені:

Неля КИЙКО, викладач землевпорядних дисциплін;

Ольга РУДЬКО, викладач землевпорядних дисциплін;

Василь КОТ, викладач програмування та інформаційних дисциплін;

Тетяна СОРОКА, викладач будівельних дисциплін;

Людмила ПЕТРІВСЬКА, викладач математичних дисциплін;

Юлія ЮХИМЧУК, викладач математичних дисциплін;

Оксана КОНОНЧУК, викладач економічних дисциплін.

Секретар педагогічної ради, методист коледжу, кандидат сільськогосподарських наук Вадим ЛЮЛЬЧИК прозвітував про хід виконання рішень попередніх педрад. В розрізі роботи педагогічної ради впродовж всього 2023-2024 навчального року та звіту про її роботу слід відмітити такі ключові моменти: всього проведено 7 засідань в очному форматі, на яких розглянуто 74 питання та ухвалено 124 рішення; було погоджено всі 11 освітніх програм та відповідних навчальних планів, що реалізовуються в коледжі, та передано на затвердження вченою радою НУБІП України, погоджено правила прийому для вступу на освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» та ступінь вищої освіти «Бакалавр»; затверджено 66 положень, шо регламентують діяльність різних аспектів життя коледжу, з них 48 положень загального характеру, 9 що стосуються фахових молодших бакалаврів, та 9 бакалаврів; проаналізовано результати проведення атестації педагогічних працівників, за яким чергову атестацію пройшло 8 педагогічних працівників, позачергову 10, атестацію працівників, які обіймають різні педагогічні посади в закладі освіти – 9, всього 27 педагогічних працівників та ін.

В цілому Педагогічна рада працювала злагоджено, згідно плану та регламенту, протоколи засідань ведуться згідно вимог інструкції з діловодства у ВСП «РФК НУБІП України», рішень педагогічної ради, що мали чіткий термін виконання але не виконані, немає. Педагогічна рада впевнено переходить до планування роботи в наступному навчальному році.

Директор коледжу Василь ЦАРУК прозвітував про діяльність колективу коледжу за період з 17.04.2024 по 3.07.2024. Було зазначено про заходи та події, що відбулись за цей відрізок часу: засідання Вченої ради Університету та адміністративної ради коледжу; День відкритих дверей НУБіП України; підготовчі курси для вступу до коледжу; спільні навчання з працівниками патрульної поліції та ДСНС; участь колективу коледжу у виборах ректора Університету; вручення дипломів випускникам коледжу денної та заочної форми навчання; Виставку педагогічного досвіду і творчості молоді;роботу бібліотечно-інформаційного центру.

Директор коледжу Василь ЦАРУК прозвітував про діяльність колективу коледжу за період з 17.04.2024 по 3.07.2024. Було зазначено про заходи та події, що відбулись за цей відрізок часу: засідання Вченої ради Університету та адміністративної ради коледжу; День відкритих дверей НУБіП України; підготовчі курси для вступу до коледжу; спільні навчання з працівниками патрульної поліції та ДСНС; участь колективу коледжу у виборах ректора Університету; вручення дипломів випускникам коледжу денної та заочної форми навчання; Виставку педагогічного досвіду і творчості молоді;роботу бібліотечно-інформаційного центру.

Найголовнішою новино стало повідомлення директора про ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності коледжу на рівні фахової передвищої освіти зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія з ліцензованим обсягом – 50 осіб (на рік).  І вже з наступного 2025 року коледж буде здійснювати набір абітурієнтів за новою освітньо-професійною програмою.

Також директор закцентував увагу на відкритих заняттях та виховних заходах, що відбулись за цей період у коледжі, гостьових лекціях, спортивних досягненнях команд коледжу, культурно-масовій роботі, що проводилась, зустрічах навчальних груп із представниками бізнесу, благодійній діяльності та ін. Було зазначено про обсяг виконаних робіт по господарській частині.

Заступник директора з навчальної роботи Людмила БАЛДИЧ доповіла про підсумки атестації здобувачів освіти у 2023-2024 навчальному році. Звіти голів екзаменаційних комісій. Людмила Володимирівна зауважила, що атестація здобувачів освіти тривала з 10 до 27 червня 22024 року. Успішно здали кваліфікаційний іспит і захистили кваліфікаційні роботи 458 здобувачів освіти. Головами екзаменаційних комісій були призначені фахівці у відповідній виробничій галузі, провідні науковці відповідного напряму наукової діяльності.

Про здійснення моніторингу освітньо-професійних програм та стан підготовки звітів про самооцінювання освітньо-професійних програм «Інженерія програмного забезпечення», «Геодезія та землеустрій» підготовки здобувачів освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти до акредитації у 2024-2025 навчальному році доповіли гаранти освітньо-професійних програм Василь КОТ, кандидат технічних наук, Неля РУСІНА, кандидат педагогічних наук. Співдоповідачем був Тарас САСОВСЬКИЙ, завідувач навчально-виробничою практикою, керівник робочої групи внутрішнього забезпечення якості освіти, кандидат технічних наук.

Про початок 2024/2025 н. р., особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану та затвердження педагогічного навантаження на 2023/2024 н.р.повідомила Людмила БАЛДИЧ,  заступник директора з навчальної роботи. Ключове у доповіді: 2024/2025 н.р. у ВСП «РФК НУБіП України» буде розпочато з 19.08.2024 для всіх здобувачів освіти, крім здобувачів освіти першого курсу. Буде використано суботні дні як робочі та завершено І семестр 2024/2025 навчального року до 02.12.2024. Подовжені канікули для здобувачів освіти триватимуть з 03.12.2024 до 03.03.2025.

Заняття будуть проводитися в очній формі для студентів усіх спеціальностей (освітніх програм), курсів, рівнів (ступенів) освіти з 19.08.2024 до 01.07.2025. Дистанційно будуть проводитися заняття для студентів, які перебувають за кордоном.

Окрім того, педагогічна рада розглянула ще ряд питань.

Методист коледжу Вадим ЛЮЛЬЧИК доповів 1) про внесення змін до положення про організацію освітнього процесу при підготовці за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у ВСП «РФК НУБіП України», затвердженого педагогічною радою від 30.08.2023 №1, введеного в дію наказом директора від 31.08.2023 №122-ОД; 2) про затвердження положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються у ВСП «РФК НУБіП України» та надання їм академічної відпустки; 3) про підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВСП «РФК НУБіП України».

Заступник директора з виховної роботи Олександр ТАЛІМОНЧУК доповів провстановлення ліміту стипендіатів за результатами навчання здобувачів освіти в ІІ семестрі 2023-2024 н.р.

Головний бухгалтер Олена ЧЕРНАЧУК-СЕМЕНИШИНА доповіла про підвищення плати за навчання для здобувачів освіти ВСП «РФК НУБіП України» 2-4-го років навчання.

Любов ПРОТАСЕВИЧ,
секретар адміністративної ради

ПОШИРИТИ:
Перейти до вмісту