Новий електронний посібник «Інформаційні технології»

Новий електронний посібник «Інформаційні технології»

До уваги викладачів і студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». У Медіатеці електронних засобів навчання НМЦ ВФПО розміщено новий електронний посібник з дисципліни «Інформаційні технології». Автор-укладач – Оксана КУДЕЛЯ, викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії ВСП «РФК НУБіП України». Серед рецензентів – Ірина ЯКИМЧУК, викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, завідувач відділення програмування ВСП «РФК НУБіП України»; Василь КОТ – кандидат технічних наук, викладач програмування та інформаційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії ВСП «РФК НУБіП України»; Тетяна ТРІСУНОВА, методист, спеціаліст вищої категорії ДУ «Науково методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» та ін.

– Посібник містить теоретичні викладки з двадцяти тем. Розроблено тестові завдання до модульного контролю п’яти змістових модулів, для проходження яких надано посилання на навчальну хмару LCloud. Теми супроводжуються презентаціями, розробленими за теоретичними відомостями в одному з онлайнових сервісів Canva. Електронний посібник складається з п’яти модулів і містить 200 елементів візуалізації, з них один відеоматеріал.

– Посібник може бути використаний викладачами у підготовці до проведення лекційних занять з дисципліни «Інформаційні технології» та здобувачами освіти різних спеціальностей. Працюйте та навчайтесь із задоволенням https://cutt.ly/hw1a8l7O

Ірина ЯКИМЧУК,
завідувач відділення програмування

Людмила БУРЯЧИНСЬКА,
завідуюча бібліотечно-інформаційного центру

ПОШИРИТИ:
Перейти до вмісту