Науково-прикладний журнал-Відновлювана енергетика

Науково-прикладний журнал «Відновлювана енергетика»

Фонд періодичних видань бібліотечно-інформаційного центру поповнився новим фаховим науково-прикладним журналом «Відновлювана енергетика» Національної академії наук України, відділення фізико-технічних проблем енергетики Інституту відновлюваної енергетики. Примірники наукового журналу отримані від Наукової бібліотеки НУБіП України, дякуємо.

Інститут відновлюваної енергетики НАН України (ІВЕ НАНУ) проводить свої наукові дослідження в напрямку збільшення використання відновлюваних джерел енергії в нашій державі, зокрема, використання енергії вітру, Сонця, біомаси, гідроелектростанцій, термальних об’єктів і висновки цієї роботи розповсюджуються на сторінках журналу.

Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказами Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1643, категорія «Б». Видається з 2004 року. Мова видання: українська, англійська, російська. Запрошуємо ознайомитись.

Електронний доступ до видання – на сайті.

Людмила БУРЯЧИНСЬКА,
завідувачка БІЦ

ПОШИРИТИ:
Перейти до вмісту