Другий-випуск-фахівців-спеціальності-073-Менеджмент

Другий випуск фахівців спеціальності 073 Менеджмент

24 та 25 січня 2024 року екзаменаційна комісія провела кваліфікаційний іспит для студентів денної та заочної форми навчання 41-М та 41-Мз груп спеціальності 073 Менеджмент.

Кваліфікаційний іспит складався з двох основних частин, кожна з яких оцінювала різні аспекти знань студентів. Перший блок тестування стосувався теоретичної частини і включав тестові завдання з різних предметів, які були включені до загального комплексного іспиту. Це тестування проводилося за допомогою Google Forms, що сприяло зручності та ефективності процесу.

Другий блок складався з практичної частини, де кожен екзаменаційний білет мав три практичні завдання з різних дисциплін, також включених до комплексного іспиту. Студент виконував ці завдання на спеціальному бланку для письмової відповіді, а після цього представляв і захищав свої відповіді усно перед екзаменаційною комісією. Такий підхід дозволяв оцінити як теоретичні знання, так і практичні навички здобувачів освіти, забезпечуючи повну та об’єктивну оцінку їх підготовки.

Ці два дні, виявилися визначними для студентів груп 41-М та 41-Мз. Завершення кваліфікаційного іспиту означає не лише успішне подолання випробувань, а й завершення їхньої навчальної подорожі.

За результатними кваліфікаційного іспиту всі екзаменовані студенти отримали позитивне рішення комісії, щодо присвоєння освітньо-професійного ступеня – фаховий молодший бакалавр з менеджменту. Це свідчить про їхню високу підготовку та успішне володіння як теоретичними знаннями, так і практичними навичками у галузі менеджменту.

Тепер, склавши останній іспит, ці студенти виходять на новий етап свого життя. Вони випускаються із навчального закладу, готові до викликів та можливостей, які чекають їх у професійній сфері.

Ми вітаємо їх із завершенням успішного етапу навчання та бажаємо яскравого та успішного майбутнього в обраній галузі!

Ірина МАРТИНОВА,
завідувач економічного відділення
Оксана КОНОНЧУК,
голова циклової комісії, куратор групи

ПОШИРИТИ:
Перейти до вмісту