Атестація робочих місць кабінетів та лабораторій_6

Атестація робочих місць кабінетів та лабораторій

Відповідно до наказу директора коледжу 01-ОД від 01.01.2024 року у період з 15 по 17 січня 2024 року в нашому коледжі відбулася атестація робочих місць кабінетів та лабораторій.

Підготовка до атестації відбувалася у три етапи. На першому етапі голови циклових комісій склали таблиці, в яких вказали відповідність навчальних дисциплін з навчального плану кабінетам.

На другому етапі викладачі цих навчальних дисциплін розробили елемент №2 “Паспорт робочих місць” і вказали там всі практичні та лабораторні роботи, зі своєї дисципліни, після чого представили їх завідувачу відповідного кабінету.

На третьому етапі завідувачі кабінетів зібрали та упорядкували всі паспорта робочих місць відповідно до дисциплін, що викладаються в кабінеті. В подальшому завідувачі кабінетів та лабораторій розробили всі інші елементи документації (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8), сформували всі елементи в папку та надали під час атестації на розгляд та підпис голові та членам атестаційної комісії.

3 січня 2024 року в кабінеті №68 відбулися збори голів циклових комісій під керівництвом заступника директора з навчальної роботи Балдич Людмили Володимирівни на якому спільно було розглянуто документацію щодо атестації робочих місць, та після внесення зауважень та пропозицій що надійшли в результаті розгляду зразки відповідних документів надіслано головам циклових комісій для подальшого розсилання завідувачам кабінетів.

Згідно графіка затвердженого директором коледжу атестація відбулася у період з 15 по 17 січня 2024 року:

  • 15 січня 2024 року атестовано робочі місця 18 навчальних кабінетів та лабораторій, відповідно до 111 навчальних дисциплін що закріплені за цикловою комісією загальноосвітніх дисциплін та цикловою комісією економічних дисциплін;
  • 16 січня 2024 року атестовано робочі місця у 14 навчальних кабінетах та лабораторіях, відповідно до 119 навчальних дисциплін закріплених за цикловими комісіями землевпорядних та будівельних дисциплін;
  • 17 січня 2024 року атестовано робочі місця у 14 навчальних кабінетах та лабораторіях, відповідно до 104 навчальних дисциплін закріплених за цикловими комісіями юридичних дисциплін та цикловою комісією програмування та інформаційних дисциплін;

Таким чином за три дні роботи атестаційною комісією опрацьовано та затверджено робочу документацію для 46 навчальних кабінетів та лабораторій, а також атестовано робочі місця зі 334 навчальних дисциплін. За результатами атестації видано наказ по закладу освіти 22-ОД від 02.02.2024 із затвердженням результатів атестації.

Тарас САСОВСЬКИЙ,
в. о. заступника директораз з виробничої роботи
,
завідувач навчально-виробничої практики

ПОШИРИТИ:
Перейти до вмісту