Шановні стейкхолдери!

Запрошуємо до обговорення освітніх програм! Просимо ваші пропозиції та рекомендації надсилати на електронну скриньку коледжу rcnubip@nubip.edu.ua, вказавши тему листа «обговорення освітніх програм» або надати в письмовому вигляді особисто чи за адресою м. Рівне, вул. Коперніка, 44.

Дякуємо за співпрацю!

Вперше освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення» ВСП «РФК НУБіП України» (ID в ЄДЕБО 34070), за якою було здійснено набір здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» була затверджена у 2018 році і успішно пройшла акредитацію в Національному агентстві із забезпечення якості освіти в червні 2020 року.

Програма створювалась в умовах відсутності стандарту освіти, термін навчання складав два роки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». У 2019 році програма зазнала змін, оскільки наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 № 1166 був введений в дію стандарт вищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» для першого (бакалаврського рівня вищої освіти. Тому термін навчання був збільшений до трьох років.

Впродовж 2020-2024 років у процесі реалізації освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» робоча група була і перебуває на постійному зв’язку з роботодавцями та іншими стейкхолдерами, основними з яких є ІТ-компанії регіону, ГС ІТ-напряму Rivne IT Cluster, Rsvne IT Education, представники органів студентського самоврядування коледжу, тощо. Відповідно, програма постійно зазнає оновлення та модернізації, з метою відповідності сучасним вимогам галузі ІТ та роботодавців.

2023

Таблиця пропозицій стейкхолдерів

2024

Таблиця пропозицій стейкхолдерів

Рецензії стейкхолдерів

Засідання циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін з питань обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення»

Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення» ОС «Бакалавр» щорічно проходить процес оновлення. Це пов’язано зі стрімким розвитком інформаційних технологій, сучасним станом економіки та реаліями часу. Великий вплив має воєнний стан в Україні, що зменшує потребу в ІТ-фахівцях. Але коледж, зокрема, відділення програмування розуміють, що потрібно не зупинятися і рівнятися на досвід країн світу.

З моменту попередньої акредитації ОПП «Інженерія програмного забезпечення» (2020 рік) відбулося багато змін. Такі зміни зумовлені зустрічами зі стейкхолдерами, які впливають на зміст ОПП. Під час зустрічей обговорювалися проєкти освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра.

Участь в ІТ-хакатонах, членство в ГС «Рівне ІТ кластер» та «Рівне ІТ освіта» вплинула на внесення зміни в навчальні плани ОПП. Затвердження стандарту освіти для ОС «Бакалавр» за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення дозволило чітко сформулювати мету ОПП та матрицю відповідності загальних та спеціальних компонент результатам навчання.

Зустрічі зі стейхолдерами, представниками ІТ-компаній, дали змогу реалізовувати особливості ОПП та визначити перелік вибіркових компонент. Постійне проведення підсумкових конференцій за результатами проходження виробничих практик дозволили організовувати та проводити ІТ-марафон, який дозволяє практично застосовувати набуті ІТ-компетентності у поєднанні з різними напрямами роботи підприємств Рівного та області і, навіть, за її межами. Гуртки «Програміст», «Комп’ютерна графіка», «Робототехніка та ІоТ речей» дозволяють реалізовувати завдання роботодавців та описувати дослідження, проведені на заняттях гуртків, у тезах та статтях, як матеріали різних видів науково-практичних конференцій. Всі підсумки заходів розглядалися у березні кожного року на засіданнях циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін.

Участь у міжнародному проєкті DAAD № 57649162 «Support of the digitalization of Ukrainian agricultural universities (2)» («Підтримка цифровізації українських аграрних університетів (2)») з Університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф стала приводом додати освітню компоненту «Техніка і технології в АПК» та дозволила розширити тематику курсових та дипломних робіт.

Основним висновком після засідання циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін у березні 2024 року є наступне: редакція освітньо-професійної програми, затверджена у 2023 році є актуальною, відповідає стандартам фахової передвищої освіти та потребам роботодавців, у зв’язку з чим було прийнято рішення продовжити її використання без істотних змін. Проте необхідно внести зміни у навчальний план освітньо-професійної програми, з метою виконання вимог нового Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти та Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.05.2023 № 510.

Було детально проаналізовано відповідність компонент освітньої програми вимогам стандарту спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, сучасного продуктового ІТ, стан справ з виправленням зауважень та пропозицій експертної групи та галузевої експертної ради, що були надані під час минулої акредитаційної експертизи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту