Шановні стейкхолдери!

Запрошуємо до обговорення освітніх програм! Просимо ваші пропозиції та рекомендації надсилати на електронну скриньку коледжу rcnubip@nubip.edu.ua, вказавши тему листа «обговорення освітніх програм» або надати в письмовому вигляді особисто чи за адресою м. Рівне, вул. Коперніка, 44.

Дякуємо за співпрацю!

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» розроблена у межах спеціальності 071 Облік і оподаткування та виникла на основі багаторічної практики підготовки фахівців з бухгалтерського обліку у ВСП «РФК НУБіП України» (ID в ЄДЕБО 34073), яка налічує більш ніж 70 років.

У зв’язку з посиленням ролі бухгалтера в системі управління підприємством та постійними запитами роботодавців щодо потреби у кваліфікованих фахівцях, а також враховуючи, що у Рівненському регіоні відсутні ЗВО, які готують фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП «Облік і оподаткування» з акцентом на аграрний сектор економіки, адміністрацією ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» було прийнято рішення щодо впровадження освітньої програми «Облік і оподаткування» за скороченим терміном навчання на базі ОКР «молодший спеціаліст».

Програма була введена в дію з 01.09.2018 р. та у 2020 р. успішно акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Впродовж періоду реалізації освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» вона систематично оновлюється та модернізується з метою відповідності сучасним вимогам до професії бухгалтера. Для цього робоча група перебуває на постійному зв’язку з роботодавцями та іншими стейкхолдерами.

2024

Таблиця пропозицій стейкхолдерів

Рецензії стейкхолдерів

Розширене засідання циклової комісії економічних дисциплін з питань обговорення проєкту освітньо-професіцної програми «Облік і оподаткування»

Стратегія реформи вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного покращення якості вищої освіти. Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм мають на меті гарантувати, що надання освітніх послуг відповідає високому рівню, а також створює сприятливе навчальне середовище для здобувачів вищої освіти.

16 квітня 2024 року відбулося засідання циклової комісії економічних дисциплін з питань обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування.

В обговорені освітньої програми взяли участь гарант освітньої програми Оксана НЕМКОВИЧ; члени робочої групи: Алла ГНАТЮК, Василь ЦАРУК – директор коледжу, Людмила МАТВІЙЧУК – директор ТОВ «Аудиторська компанія «Актив плюс», Софія ПАШКОВА – здобувач освіти 4-ОБ групи; стейкхолдер Ольга КРАСОВСЬКА – директор ТОВ «Аудиторська компанія» «ДІФЕНС»; Людмила БАЛДИЧ – заступник директора з навчальної роботи; Вадим ЛЮЛЬЧИК – методист коледжу; викладачі економічних дисциплін та всі бажаючі.

Гарант освітньо-професійної програми Оксана НЕМКОВИЧ поінформувала присутніх про стан доопрацювання зауважень та розгляду пропозицій, наданих експертною групою та галузевою експертною радою за результатами попередньої акредитаційної експертизи. Розглянули пропозиції та рецензії до проєкту освітньо-професійної програми, надані стейкхолдерами. Обговорили механізм обрання вибіркових навчальних дисциплін та їх перелік.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту