директор, доктор економічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист


ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:

«Має значення те знання, яке використовується на практиці»


Тел.: (0362) 26-59-23
E -mail: rcnubip@nubip.edu.ua
Scopus: 50000000000
Web of Science: HZI-5000-0000
ORCID: 0000-0005-0000-0000
Google Академія


Працює в коледжі з 2000 року. Має понад 20 років стажу педагогічної та науково-педагогічної роботи на посадах викладача, заступника директора з навчальної роботи. З 2023 року – директор коледжу.

Автор більше 100 наукових праць і навчально-методичних видань.

Вищу освіту здобув у Рівненському державному технічному університеті (менеджер-економіст, 2000) та в Національному аграрному університеті (економіст-педагог, 2004).

У 2021 році захистив докторську дисертацію на тему «Обліково-аналітичне забезпечення корпоративного управління: теорія і методологія» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). У 2023 році рішенням вченої ради Західноукраїнського національного університету присвоєно вчене звання доцента.

Перейти до вмісту