Ogoloshennya

РФК НУБіП України готує студентів до НМТ

Початок занять о 19:00 год.:

Понеділок – Англійська мова

19.02.2024Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 8502163024
Код доступу: 3SitPJ
Лисяк О. М.
26.02.2024
04.03.2024
11.03.2024Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 9867483450
Код доступу: DS61Fs
Курилас Т. В.
18.03.2024
25.03.2024
01.04.2024Конференція MeetПротасевич Л. А.
08.04.2024
15.04.2024
22.04.2024Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 2302122901
Код доступу: class
Музичук І. В.
29.04.2024
06.05.2024

Вівторок – Математика

27.02.2024Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 4751881089
Код доступу: 1234l
Тригубець Л. Р.
Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 7481189395
Код доступу: 11111
Петрівська Л. О.
05.03.2024Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 88197802515
Код доступу: 2024
Барановська І. А.
12.03.2024Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 9327331772
Код доступу: 8dHbzJ
Грицик Т. А.
19.03.2024Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 9327331772
Код доступу: 8dHbzJ
Грицик Т. А.
26.03.2024Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 4751881089
Код доступу: 1234l
Тригубець Л. Р.
Заняття перенесено!Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 7481189395
Код доступу: 11111
Петрівська Л. О.
09.04.2024Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 88197802515
Код доступу: 2024
Барановська І. А.
16.04.2024Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 795 486 2869
Код доступу: hFk86i
Юхимчук Ю. П.
23.04.2024Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 475 188 1089
Код доступу: 1234l
Тригубець Л. Р.
30.04.2024Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 795 486 2869
Код доступу: hFk86i
Юхимчук Ю. П.

Середа- Історія України

28 лютого 2024Кротюк В. С.Конференція Zoom
6 березня 2024Кротюк В. С.Конференція Zoom
13 березня 2024Кротюк В. С.Конференція Zoom
20 березня 2024Мишков В. Я.Конференція Meet
27 березня 2024Мишков В. Я.Конференція Meet
3 квітня 2024Мишков В. Я.Конференція Meet
10 квітня 2024Коняхін Ю. О.Конференція Meet
17 квітня 2024Коняхін Ю. О.Конференція Meet
24 квітня 2024Коняхін Ю. О.Конференція Meet
1 травня 2024Коняхін Ю. О.Конференція Meet

Четвер – Українська мова

Орфографія. Правопис знака м’якшення, апострофа.
Правопис великої букви. Правопис слів з ненаголошеними голосними.
Правопис слів з подвоєнням і подовженням приголосних.
Правопис слів зі спрощенням у групах приголосних.
Написання складних слів разом, окремо, через дефіс.
Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 8515459967
Код доступу: 0WPS7t
Кристопчук Т. Є.
22.02.2024
Фонетика. Орфоепія. Загальна характеристика звукового складу мови. Орфоепічні норми. Склад і наголос. Правила переносу слів.Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 9016731222
Код доступу: 0WPS7t
Федорчук О. О.
29.02.2024
Лексикологія. Фразеологія
Лексичне значення слова. Слово і контекст; залежність значень слова від контексту.
Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність.
Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Пароніми. Фразеологізми.
Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 6556988644
Код доступу: 111111
Троцюк В.В.
07.03.24
Будова слова. Словотвір.
Стилістичне забарвлення значущих частин слова (префіксів і суфіксів).Словотворчі норми (правильне творення слів).
Зміни приголосних при творенні слів (суфікси -ськ, -зьк, -цьк, -ств, – цтв, -зтв, -ин; буквосполучення –чн, -шн).
Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.
Написання складних слів разом, окремо, через дефіс.
Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 6556988644
Код доступу: 111111
Троцюк В.В.
14.03.24
Морфологія.
Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник.
Дієслово, дієприкметник, дієприслівник. Прислівник.
Прийменник. Частка. Сполучник. Вигук.
Складні випадки правопису різних частин мови.
Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції:
 7320355793
Сорока М.В.
21.03.24
28.03.24
Види простих речень.
Головні і другорядні члени речення.
Класифікація речень. Односкладне речення.
Ускладнене речення.
Відокремлені члени речення.
https://meet.google.com/byc-wswi-bzpВернюк Н.В.
04.04.24
11.04.24
Види складних речень.
Складносурядне речення.
Складнопідрядне речення.
Безсполучникове речення, розділові знаки у ньому.
Пряма і непряма мова. Пунктограми при прямій мові.
Логічні помилки в складних реченнях.
https://meet.google.com/wwu-urvu-pqiТалабська О.Є.
18.04.24
25.04.24

КОЛЕДЖ,
адміністрація

ПОШИРИТИ:
Перейти до вмісту